top of page

meet the team

Organising Committee

Co-Chairs
Trevor Binedell
Loh Yong Joo
Wee Tze Chao

Members
Daryl Lim
Clara Wong

Scientific Committee

Co-Chairs
Kwok Kah Meng
Tham Shuen Loong

Members
Silvana Choo Xinyi
Moses Koh Minghe
Lim Jeong Hoon
Lim Zhi Yi
Ramalingam Mothi Babu
Tay San San
Wee Seng Kwee
Co-Chair
Tsurayuki Murakami


Members
Nasrul Anuar Abd Razak
Ong Poo Lee
Quek Mei Sing
Tjan Soon Yin
Bob Yang
Eddie Yang
Nani Adilla Zailani 

Finance Committee

Chairs
Tan Pei Ling
Nigel Wong

Member
Su Peijing

Abstracts Review and Judging Committee

Chair
Tan Yeow Leng

Members
Ng Kuan Geok
Ong Siew Yuk
Matthew Tay
Chair
Trevor Binedell

Members
Suci Anatasia
Tsurayuki Murakami
Man Sang Wong
Eddie Yang
bottom of page